דלג לתוכן עיקרי
95.01.17

שרותים מרכזיים

תקציב מאושר: 32,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הוצאות נמל יפו בסעיף נמל יפו ונמל חדרה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2000 תקציב שרותים מרכזיים הוא ₪182,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪32,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪32,000 (100%)

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪172,000
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?