דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב תקורות תאגידים 2000 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,041,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?