דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מרכז רפואי הוא ₪2,232,278,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪2,573,272,344
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?