דלג לתוכן עיקרי
94.79.01.20

העברת הכנסות ממקרקעין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות בי"ח צפת (תחת תחום הכנסות בי"ח צפת בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב העברת הכנסות ממקרקעין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?