דלג לתוכן עיקרי
94.76.01.12

העברות מתאגיד למימון גירעונות 2004

תקציב מאושר: 112,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות בי"ח הלל יפה (תחת תחום הכנסות בי"ח הלל יפה בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב העברות מתאגיד למימון גירעונות 2004 הוא ₪2,564,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪112,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?