דלג לתוכן עיקרי
94.75.01.06

העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2002

תקציב מאושר: 1,974,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות ב"ח ע"ש אסף (תחת תחום הכנסות בי"ח ע"ש אסף בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2002 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,974,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?