דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב העברות מתאגיד למימון גירעונות 2004 הוא ₪1,425,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?