דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב עודפי תאגידים 2001 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?