דלג לתוכן עיקרי
94.74.01

הכנסות בי"ח נהריה -

תקציב מאושר: 1,017,245,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכנסות בי"ח נהריה בסעיף בתי חולים ממשלתים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הכנסות בי"ח נהריה - הוא ₪1,017,245,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,135,483,121
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?