דלג לתוכן עיקרי
94.73.01.08

העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2002

תקציב מאושר: 7,226,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות בי"ח וולפסון (תחת תחום הכנסות בי"ח וולפסון בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2002 הוא ₪3,110,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,226,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪7,028,817
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)