דלג לתוכן עיקרי
94.73.01.05

תקורות תאגידים 2000

תקציב מאושר: 4,199,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות בי"ח וולפסון (תחת תחום הכנסות בי"ח וולפסון בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב תקורות תאגידים 2000 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,199,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?