דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברות מהתאגיד למימון גאעונות 2003

94.72.01.08

8,964,000
בשנת 2004 תקציב העברות מהתאגיד למימון גאעונות 2003 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,964,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?