דלג לתוכן עיקרי
94.72.01.02

אחרות

תקציב מאושר: 9,166,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות רמב"ם (תחת תחום הכנסות רמב"ם בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב אחרות הוא ₪9,166,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪10,791,879
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)