דלג לתוכן עיקרי
94.71.01.20

העברת הכנסות ממקרקעין

תקציב מאושר: 6,373,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות מרכז רפואי ע"ש (תחת תחום הכנסות מרכז רפואי בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב העברת הכנסות ממקרקעין הוא ₪6,373,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪6,708,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)