דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב העברות מתאגיד למימון גירעון 2004 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?