דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברת חסכונות בשכר בתאגידי הבריאות

94.71.01.10

30,000,000
בשנת 2005 תקציב העברת חסכונות בשכר בתאגידי הבריאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪3,022,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)