דלג לתוכן עיקרי
94.71.01.08

העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2003

תקציב מאושר: 395,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות מרכז רפואי ע"ש (תחת תחום הכנסות מרכז רפואי בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב העברות מהתאגיד למימון גרעונות 2003 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪395,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?