דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מרכז רפואי הוא ₪2,130,617,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,401,504,177
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?