דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב התיקרויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪271,541,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪271,741,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪56,502,000 (20.79%)
  • רכש וקניות: ₪215,239,000 (79.21%)
תחת סעיף זה מוקצים 934.5 תקני כח אדם , ובנוסף 609 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?