דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברת חסכונות בשכר מתאגידי הבריאות למימון גרעונות 2002

94.20.03.73

-11,938,000
בשנת 2003 תקציב העברת חסכונות בשכר מתאגידי הבריאות למימון גרעונות 2002 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-11,938,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?