דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב העברה לאסף הרופא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,496,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?