דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב העברות למימון בי"ח וולפסון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪566,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?