דלג לתוכן עיקרי
94.20.03

תכנית מאגר הכנסות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מאגר הכנסות מרכזיות בסעיף בתי חולים ממשלתים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב תכנית מאגר הכנסות לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,554,769,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,554,769,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪85,191,000 (5.48%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?