דלג לתוכן עיקרי
94.10.02.10

השתתפות הכנסות מרכזיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בי"ח עירוני ממשלתי חיפה (תחת תחום בית חולים עירוני בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב השתתפות הכנסות מרכזיות הוא ₪-148,177,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-231,035,987
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)