דלג לתוכן עיקרי
94.09.01.21

10.5 משרות מנמ"ש בחודשי עבודה

תקציב מאושר: 1,677,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר של בי"ח (תחת תחום בית חולים ע"ש זיו צפת בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב 10.5 משרות מנמ"ש בחודשי עבודה הוא ₪1,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,677,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 127 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?