דלג לתוכן עיקרי
94.08.01.14

18 משרות אחיות בחודשי עבודה

תקציב מאושר: 4,269,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר בי"ח פוריה (תחת תחום בי"ח חולים פוריה טבריה בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב 18 משרות אחיות בחודשי עבודה הוא ₪1,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,269,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 252 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?