דלג לתוכן עיקרי
94.07.05

העברה להכנסות מרכזיות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכז רפואי ע"ש ברזילי בסעיף בתי חולים ממשלתים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2001 תקציב העברה להכנסות מרכזיות הוא ₪8,812,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?