דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות מהכנסות מרכזיות הוא ₪-2,337,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?