דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות מהכנסות מרכזיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,281,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?