דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב חודשי עבודה אחיות 420 צנמ"ש 288 הוא ₪5,220,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,486,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 737 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?