דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חודשי עבודה אחיות 354 רופאים 66 מנמ"ש 168 פארה 6

94.03.01.14

12,154,000
בשנת 2001 תקציב חודשי עבודה אחיות 354 רופאים 66 מנמ"ש 168 פארה 6 הוא ₪4,954,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,154,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪8,965,718
תחת סעיף זה מוקצים 1,638 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)