דלג לתוכן עיקרי
94.02.02.01

קניות

תקציב מאושר: 376,326,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות בי"ח רמב"ם חיפה (תחת תחום בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה בסעיף בתי חולים ממשלתים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב קניות הוא ₪376,326,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪401,890,630
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)