דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב 48.583 משרות מנמ"ש בחודשי עבודה הוא ₪1,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,812,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 588 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?