דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מאמבולטוריקה הוא ₪8,975,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪7,088,663
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)