דלג לתוכן עיקרי
93.75.01.02

הכנסות מאמבולטוריקה

תקציב מאושר: 8,975,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות מרכז רפואי בת ים (תחת תחום הכנסות מרכז רפואי בת ים בסעיף בתי חולים לבריאות הנפש).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב הכנסות מאמבולטוריקה הוא ₪8,975,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪7,755,360
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)