דלג לתוכן עיקרי
93.75

מרכז רפואי בת ים

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף בתי חולים פסיכיאטרים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2016 תקציב מרכז רפואי בת ים לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?