דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מרכז רפואי לב הוא ₪111,397,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪113,523,462
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?