דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מרכז רפואי מעלה הוא ₪98,595,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪95,715,716
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?