דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב שכר ונלוות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?