דלג לתוכן עיקרי
93.08.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר ונלוות (תחת תחום מרכז רפואי באר שבע בסעיף בתי"ח פסיכיאטרים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?