דלג לתוכן עיקרי
93.05.01

מרכז רפואי בת ים

תקציב מאושר: 125,505,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכז רפואי בת ים בסעיף בתי חולים לבריאות הנפש.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מרכז רפואי בת ים הוא ₪125,505,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪29,196,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪154,701,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪128,407,000 (83%)
  • רכש וקניות: ₪26,294,000 (17%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪131,801,051
תחת סעיף זה מוקצים 489 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?