דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב השתתפות מהכנסות מרכזיות הוא ₪-42,740,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-54,682,194
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)