דלג לתוכן עיקרי
93.04.01

מרכז רפואי לב השרון

תקציב מאושר: 111,397,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכז רפואי לב השרון בסעיף בתי חולים לבריאות הנפש.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מרכז רפואי לב השרון הוא ₪111,397,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪42,740,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪154,137,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪132,832,000 (86.18%)
  • רכש וקניות: ₪21,305,000 (13.82%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪113,523,462
תחת סעיף זה מוקצים 484.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?