דלג לתוכן עיקרי
93.02.01

מרכז רפואי מעלה הכרמל

תקציב מאושר: 98,595,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכז רפואי מעלה הכרמל בסעיף בתי חולים לבריאות הנפש.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מרכז רפואי מעלה הכרמל הוא ₪98,595,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪34,662,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪133,257,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪112,826,000 (84.67%)
  • רכש וקניות: ₪20,431,000 (15.33%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪95,715,715
תחת סעיף זה מוקצים 436.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?