דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בתי חולים פסיכיאטרים

93

-
בשנת 2016 תקציב בתי חולים פסיכיאטרים לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪2
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?