דלג לתוכן עיקרי
91.71.01

הכנסות המכון לפריון

תקציב מאושר: 28,051,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מכון לפריון בסעיף הוצאות המכון לפריון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1997 תקציב הכנסות המכון לפריון הוא ₪26,410,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,051,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?