דלג לתוכן עיקרי
91.01.30

סניפי המכון

תקציב מאושר: 5,778,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מכון לפיריון בסעיף הוצאות המכון לפריון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1997 תקציב סניפי המכון הוא ₪5,808,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,778,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪866,000 (14.99%)
  • תמיכות והעברות: ₪217,000 (3.76%)
  • רכש וקניות: ₪4,695,000 (81.26%)
תחת סעיף זה מוקצים 9 תקני כח אדם

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?