דלג לתוכן עיקרי
91.01.25.11

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 177,000
תקנה תקציבית בתכנית הסברה ותודעת פריון (תחת תחום מכון לפיריון בסעיף הוצאות המכון לפריון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שיא כח אדם הוא ₪177,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 2 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?