דלג לתוכן עיקרי
91.01.18

ניהול בניה ותשתית

תקציב מאושר: 1,073,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מכון לפיריון בסעיף הוצאות המכון לפריון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1997 תקציב ניהול בניה ותשתית הוא ₪1,073,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪264,000 (24.6%)
  • תמיכות והעברות: ₪70,000 (6.52%)
  • רכש וקניות: ₪739,000 (68.87%)
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?