דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב יעוץ ומחקר הוא ₪1,769,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,154,000 (65.23%)
  • תמיכות והעברות: ₪288,000 (16.28%)
  • רכש וקניות: ₪327,000 (18.49%)
תחת סעיף זה מוקצים 12 תקני כח אדם

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?