דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב הכנסות מקרן לחידוש ציוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?